Јасминка Ђорђевић Милорадовић

др Јасминка
Ђорђевић
Милорадовић

Др Јасминка Ђорђевић Милорадовић,

одборница Скупштине градске општине  Костолац:

 

Посебна пажња  заштити животне средине

          На чињеницу да се у пролеће 2018. село Кленовник и град Костолац засипају пепелом са депоније у Ћириковцу одмах сам реаговала  захтевом за хитну санацију депоније, процену штете насталу на објектима, усевима, земљишту, трошкове лечења оболелих од респираторних обољења, трошкове изгубљених радних и школских дана становника. Локална самоуправа је у сарадњи са огранком ЕПС-а санирала  депонију пепела, али Комисија за процену штете никада није формирана и грађани никада нису обештећени.

          На жалбу и примедбе грађана на квалитет пијаће воде из градског система водовода и канализације тражила сам извештај о квалитету воде који редовно врши Завод за јавно здравље у Пожаревцу. Одговор је да ће извештај бити достављен скупштини четири пута годишње. Међутим, извештај никада нисмо добили нити грађани имају информације о квалитету пијаће воде.

          Са одборником Жарком Дебељачким покушавам да утичемо на решавање виталних инфраструктурних проблема грађана. Писменим предлогом тражимо да се из буџетских средстава за 2019. годину уради: водоводна и канализациона мрежа у насељима Дидино село и Канал, пројектовање и изградња фекалне и кишне канализације у селу Стари Костолац, прикључење насеља Топољар на секундарну канализациону мрежу (које се непосредно налази уз плажу Топољар на Дунавцу и  септичким јамама угрожава купалиште), проширење улице Стевана Малине до плаже Топољар и даље до насеља Виногради уз  сечу старих стабала топеле и увођење уличне расвете, топлификацију преосталих домаћинстава на ободу града. Нисмо наишли на позитиван одговор. Директна буџетска средства из Града Пожаревца су само 2% укупних средстава према Костолцу. Познато је да је у буџетском фонду за заштиту животне средине само у 2018. години било 826 милиона динара. Овај фонд је трансфер из Републичког фонда за заштиту животне средине који пуни еколошка такса из огранка ЕПС-а Копови и Термоелектране Костолац и рударска рента. Сва поменута предузећа раде на територији градске општине Костолац. Решавањем комуналних и инфраструктурних проблема  последице рада копова и термоелктрана могу се делимично ублажити, али не и уклонити. Локална самоуправа градске општине  Костолац нема никаквог утицаја на трошење ових средстава.

          Измењен је  статут  Центра за културу и спорт и то је сада  Центар за културу са подделатношћу спорта. Власништво на спортским објектима, теренима и рекреативним површинама пренето је са огранка ЕПС-а, на Град Пожаревац и градску општину Костолац. Из буџета се опредељују средства у износу од 20 милиона за рад Центра. На одборничко питање колико је радника запослено у Центру, одговор је само један и то директор, а да нема других запослених због забране запошљавања у јавном сектору. Тек на скорашњој седници скупштине (15. седници) сазнајемо да су запослена 22 радника у администрацији, одржавању и хигијени са уговором о раду на одређено време. Противимо се сваком облику партократије у запошљавању где без икаквог зазора само послушници владајућих странака успевају да се запосле.

          У предходном периоду суочили смо се са проблемом пожара на депонији смећа у Старом Костолцу. Први велики пожар појавио се у августу. Одборници Удружења грађана  Искорак одмах су реаговали са захтевом за гашење пожара и санацију истог код председника Општине. Тражила сам мерење квалитета ваздуха у граду, јер у том периоду аутоматска мерна станица не детектује загађење димним гасовима. Током другог пожара  обишла сам депонију и о стању емисије димних гасова одмах обавестила председника Општине. При томе је констатовано следеће: депонија је у власништву Термоелктрана Костолац, а радна јединица комуналне службе Костолац је користи за депоновање кућног отпада у кличини 20-30 кубика дневно. Депонија је неограђена, нема капије и на њој су два радника у две смене. Није регулисана и сређена по Закону о управљању отпадом. Одмах је дата сугестија да се пожар угаси, спрече секундарни сакупљачи да потпирују пожар, а смеће до почетка рада рециклажног центра транспортује у Пожаревац.