Др Звонимир Благојевић

ПО ДЕЛИМА СЕ ЗНАМО

                     Др Звонимир Благојевић рођен је 14.04.1956. године у Пећи. Живи од 1958. године у Пожаревцу где је завршио основну школу и гимназију. После завршене гимназије и Машинског факултетаУниверзитета у Београду, 1985. године почео је да ради у тадашњем ЈП ПО „Костолац“ у Костолцу где је од 1985. до 1987. године радио на пословима инжењера одржавања, прво на површинском копу „Костолац“ (касније поље „КленовниК“), а потом на одржавању шинских возила као руководилац службе. Од 1987. до 1991. године је радио као руководилац РЈ „Механичка обрада“ у делу предузећа „Производња, ремонт и монтажа“ („ПРИМ“), од 1991. до 1993. године је био помоћник управника, а од 1993. до 2000. године је изабран за управника јединствене РЈ „Помоћна механизација“ копова „Костолац“ са 600 радника у пет организационих јединица.
                     После 05.10.2000. године био је распоређен на послове водећег инжењера припреме РЈ „Помоћна Механизација“ где је радио до јула 2003. године када је прешао у Општину Пожаревац, где је до окгобра 2004. године обављао дужност председника Извршног одбора Општине Пожаревац. Од 2004. до марта 2008.године је био постављен за заменика Председника Општине Пожаревац.
                     Док је радио у општини посебно је пратио и координирао рад јавних предузећа, ангажовао се око водоснабдевања кроз обезбеђивање средстава од Републичке дирекције за воде, за заштиту водоизворишта и потисни цевовод за Драговац, око заштите небрањених подручја од реке Млаве, био је пракгично оснивач ЈП „Паркинг сервис“ Пожаревац, један од оснивача и први председник УО Фондације „Пожаревачки мир“ Пожаревац, иницирао је и координирао прве активности око почетка гасификације у Пожаревцу и Браничевском округу, обезбедио повољна суфинансирајућа републичка средства која су омогућила изградњу обилазног пута Костолац – Пожаревац (који још увек није стављен у функцију), пратио рад Комисије за оцену планова, као и Фонда за заштиту животне средине, био један од оснивача Фонда за развој пољопривреде, посебно је радио на постављању на ноге посрнулог ЈП „Љубичево“.
                    Од јуна 2008. до априла 2013. године се налазио на дужности генералног директора ЈП „Топлификација“, Пожаревац, а од априла 2013. године до децембра 2015. године је вршио дужност заменика директора.
                    У периоду од 1987. до 2003. године предавао је као сарадник на III, IV и V степену у средњој техничкој школи „Никола-Тесла“ у Костолцу, а од 1986. године је активно радио као стални судски вештак зе област машинства. Ову дужност и данас обавља, а број његових вештачења је прешао 900.
Магистрирао је 2006. године, а докторирао 2010. године на ТФ „Михајло Пупин“ у Зрењанину Универзитета у Новом Саду. Говори активно енглески језик, служи се руским језиком и добро познаје информатичку технологију.
                    У оквиру научно – стручног рада објавио је 20 референци научно – стручних радова у часописима и зборницима радова националног значаја и др., 4 рада на скуповима међународног значаја, коаутор је 5 универзитетских уџбеника и аутор је 2 техничка унапређења у ЈП ПК „Костолац“, добитник је признања Привредне коморе Србије „Капетан Миша Анастасијевић“ за најуспешнијег привредниКа Браничевског и Подунавског округа. Има два научна рада у часописима на међународној СЦИ листи.
                    Одборник је у СО Пожаревац. Активан је као дугогодишњи члан управног одбора Савеза друштава инжењера и техничара у Пожаревцу, председник је пожаревачког Удружења ратних ветерана „Патриотски фронт“.
                    Био је 6 година потпредседник ФК „Рудар“ Костолац, а више од 8 година председник ФК „Млади радник“, Пожаревац, који је у том периоду постигао највећи успех у историји уласком у Супер лигу Србије.
                    У оквиру спортских функција дугогодишњи је члан управних одбора у тениском и атлетичарском клубу у Пожаревцу као и у наутичком клубу СРД „Дунавац“ у Костолцу.
                    Ожењен је супругом Мином и отац је двојице синова – Владимира (1982.г.) и Душана (1984.г.), има и унуку Лану (2015.г.).