О УДРУЖЕЊУ


Удружење грађана „ИСКОРАК“ формирано је 2015.г. с намером окупљања грађана у циљу стварања повољнијих услова за живот и рад свих житеља градова Пожаревац и Костолац, али и мештана свих села и заселака.

Удружење окупља све генерације наших грађана - од омладине, студената, радника, службеника, интелектуалаца разних струка и занимања, до пензионера, униформисаних лица и свих других који су заинтересовани за унапређење живота и рада у нашој локалној средини. Укључује и друга удружења и интересне групе са основним циљем да се заједничким залагањем створе услови за убрзан развој наше заједнице. То подразумева изградњу сигурног окружења у коме могу да дођу до изражаја сви наши потенцијали: људски - који подразумевају стручност, инвентивност, креативност и ангажованост; економски – који подразумевају унапређивање и поваћавање могућности свих расположивих привредних капацитета, нарочито у области пољопривреде и мале привреде, као и реализацију стратешки важних инфраструктурних пројеката потребних за нормално функционисање Града.

Удружење посебну пажњу посвећује промовисању слободе медија и објективности медијског извештавања. Заштита животне средине за удружење представља примарни циљ обзиром да на подручју нашег града има неколико веома великих загађивача, а мноштво неуређених депонија и сметлишта које нашу животну средину сврставају у ред најзагађенијих у држави, овом сегменту нашег развоја дају посебан значај. Добар део овог проблема представља и веома лоша канализациона инфраструктура, како кишна тако и фекална. Водоснабдевање је такође, у фокусу нашег интересовања. Нерешавање овог проблема већ десетак година оправдано изазива незадовољство наших суграђана.

Посебан проблем представља запошљавање младих. Чињеница је да нису створени услови за њихово запошљавање, да нема ни једне капиталне инвестиције која би могла да делимично реши овај проблем, да нема ни наговештаја о заустављању економске миграције према развијеним земљама, што само говори да нам је број незапослених лица смањен искључиво захваљујући огромном броју младих који су за бољим животом напустили земљу, него броју оних који су се запослили и на тај начин решили своје егзистенцијалне проблеме. Ми сматрамо да имамо потребан потенцијал да се овакви проблеми реше или бар ублаже, те да их треба искористити и то паметним планирањем и паметном политиком запошљавања. Највећи проблем у овој области представља и партократија. Партијско запошљавање је постало средство за остваривање политичких циљева и то путем уцена и путем посебних односа послодаваца према запосленима уобличених у уговоре са одређеним роком трајања. Наше удружење ће се оваквој врсти злоупотреба политичке моћи супротставити свим средствима.

У том смислу смо основали Антикорупцијски тим који чине најстручнији и најчеститији чланови наше заједнице. Овај тим активно прикупља све податке и информације о незаконитостима и злоупотребама у раду локалне самоуправе, па и у политици запошљавања. О сазнањима и донетим закључцима у вези са њима благовремено ће обавештавати јавност, а против лица укључених у ове незаконитости ће подносити кривичне пријаве надлежним органима.

Образовање на свим нивоима, туризам, спорт, неговање и чување наше традиције, наших обичаја и наше мултикултуралности чине саставни део наших напора да се обезбеди свеопшти напредак и благостање наших суграђана.

У том циљу смо учествовали и на изборима за град Пожаревац и Костолац (2015. и 2017.г) и остварили значајан успех освајањем по 2 одборничка места, у скупштинама оба града. Удружење је имало значајних акција – мањих и већих, од обележавања значајних датума из историје наших народа, промоција књига, полагања венаца на споменике из I и II светског рата и ратова 90-тих година, дружења са значајним личностима из наше средине и окружења, подстицања рада локалне самоуправе кроз подстицање рада у месним заједницама, учешћа у обележавању страдања бораца Вардарске Македоније у Првом светском рату итд.

Удружења је активно учествовало у акцијама садње дрвећа око тениских терена, као и у акцији „Безбедни бициклиста“, а учествовало је и у израдама више пројеката од интереса за развој локалних месних заједница. Давало је подршку раду других удружења: „Заштитника Чачалице“, Удружењу ратних ветерана, удружењима бајкера, ловаца, малих привредника и голубара итд. Циљ нам је достизање животног стандарда на нивоу Европске Уније.

Да бисмо успели у томе водићемо политику активног укључивања свих заинтересованих субјеката у решавање наведених проблема, уважавајући мишљења струке и науке. Користићемо стручне и креативне потенцијале наших студената. Величина буџета који Град има и који је један од највећих у држави, даје могућност да се све планиране активности и сви започети или нови пројекти у потпуности реализују.

Удружење има свој одбор у Костолцу који од оснивања активно учествује у решавању проблема мештана Костолца, а са своја два одборника у Скупштини општине, делује у интересу свих грађана.

Удружење сваког 13. децембра обележава своју славу Св. Андреја Првозваног.

Своје идеје, ставове, мишљења и запажања најчешће размењујемо путем друштвених мрежа, а када нам се то омогући и оглашавањем у масовним медијима. Удружење издаје свој Билтен у коме износи своја мишљења и коментаре о актуелним друштвено политичким темама.

Позивамо све грађане који имају исте или сличне ставове са ставовима изнетим у овом тексту, да нам се придруже како бисмо заједничким снагама свој живот учинили достојним човека, а нашој деци обезбедили сигурну и просперитену будућност. Прихватимо пуну одговорност за будућност за оне који нас сутра могу прозвати због онога што смо данас пропустили да урадимо.


Придружите нам се !