ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА

 1. Деловање на територији наше локалне самоуправе са постепеним ширењем утицаја на све локалне самоуправе Браничевског региона
 2. Одговорно и домаћинско управљање свим расположивим ресурсима локалне заједнице
 3. Придржавање и потпуна примена система прокламованих моралних, и националних вредности
 4. Борба за очување традиционалних породичних вредности
 5. Борба против корупције и свих видова криминала
 6. Поштовање културе дијалога и међусобне комуникације, како између самих чланова удружења, тако и у комуникацији са свим политичким субјекатима (партијама, странакама, удружењима и покретима)
 7. Залагање за владавину права и за пуну аутономију судова, за рад судова без политичких притисака и мешања извршне власти у њихов рад
 8. Залагање за слободан проток информација, за слободу медија и коректног медијског извештавања
 9. Борба против насилне сталне или привремене промене етничке структуре становника на територији локалне заједнице
 10. Борба за стварање и очување здраве животне средине
 11. Борба за стварање нормалних услова за рад свих институција од значаја за живот, рад и здравље грађана
 12. Залагање за прихватање појединачне одговорности за пропусте, грешке и злоупотребе, као и стално залагање за промовисање вредности и предности тимског рада
 13. Непрекидна промоција свих потенцијала локалне заједнице: економских, привредних, туристичких, спортских и других
 14. Борба против корупције, партократије и непотизма                                                                                                                                                                                                                                                                           Цео документ преузмите ОВДЕ