Месец: мај 2020.

УНАПРЕЂЕЊЕ  КВАЛИТЕТА ПИЈАЋЕ ВОДЕ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА Град Пожаревац на територији од 48.000 ha има два града (Пожаревац и Костолац) и 25 сеоских насеља у доњем Поморављу, Помављу (Стигу) и Подунављу. Градови се снабдевају пијаћом водом из централизованих водоводних система о којима брине ЈП ВиК Пожаревац и само нека сеоска насеља су прикључена на ову […]

Read more