Документа неопходна за рад удружења су:
Оснивачки акт удружења Статут удружења,
Записник са изборне Скупштине
Одлука о избору законског заступника,
Решење о упису удружења у Регистар

Статут удружења

Статут у ПДФ формату можете погледати овде.

Статут у ПДФ формату можете погледати овде.

Програмска платформа

Програмску платформу Удружења можете погледати овде.

Приступница

Приступницу можете преузети овде.